Gratis forsendelse
100 dages returret
Lave priser
5 millioner produkter
24/7 service

Servicevilkår

Læs før du bruger vores tjenester

1. Indledning

Grandado leverer sine tjenester til dig i henhold til de meddelelser, vilkår og betingelser, der er fastsat i denne aftale ("Aftalen"). Når du bruger en Grandado-tjeneste (f.eks. kundeanmeldelser), er du desuden underlagt de regler, retningslinjer, politikker, vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, fortrolighedsmeddelelsen, der gælder for sådanne tjenester, og de er indarbejdet i denne aftale med denne henvisning. Grandado forbeholder sig ret til at ændre dette websted og disse vilkår og betingelser til enhver tid.

Ved at få adgang til, surfe på eller på anden måde bruge webstedet accepterer du alle vilkår og betingelser i denne aftale. Læs venligst denne aftale omhyggeligt, før du fortsætter.

Det kan være nødvendigt at indgå en separat aftale, online eller offline, med Grandado for enhver tjeneste ("Yderligere aftaler"). Hvis der er en konflikt eller uoverensstemmelse mellem vilkårene og en tillægsaftale, har tillægsaftalen forrang for vilkårene, men kun i forhold til den pågældende tjeneste.

Mediapress Ltd.
Adresse: RM A08, 6/F, Manson Industrial Building, 8 A Kung Ngam Village Lane, Shau Kei Wan, Hong Kong SAR

Bemærk: Denne adresse er ikke egnet som afsenderadresse. For at returnere dit produkt skal du kontakte kundeservice.

Ved at bruge dette websted accepterer du denne aftale og bekræfter, at du er myndig i din jurisdiktion. Der gælder yderligere vilkår og betingelser for visse tjenester, der tilbydes på Grandado, og de kan findes på det sted, hvor den pågældende tjeneste tilbydes.

Vi kan ændre vilkårene i denne aftale fra tid til anden. Ved at fortsætte med at bruge dette websted Grandado, efter at vi har offentliggjort sådanne ændringer, accepterer du aftalen som ændret.

2. Brug af Grandado

Du bekræfter, at de oplysninger, du giver på webstedet Grandado, er korrekte og fuldstændige. Du er ansvarlig for fortroligheden af din adgangskode og for alle udtalelser og handlinger eller undladelser, der sker på din konto. Hvis du mener, at nogen har brugt din adgangskode eller konto uden din tilladelse, skal du straks underrette Grandado. Din konto kan også begrænses eller opsiges af en hvilken som helst grund efter vores eget skøn. Vi kan også ændre, begrænse adgangen til, suspendere eller afbryde Grandado, eller en del af webstedet Grandado, når som helst uden varsel.

Grandado eller dets associerede selskaber har intet ansvar over for dig for indhold på webstedet Grandado, som du finder stødende, uanstændigt eller stødende. Visse produkter er mærket med aldersbegrænsninger og er muligvis kun beregnet til et modent publikum. Ved at bestille en vare med aldersbegrænsning bekræfter du, at du opfylder aldersbegrænsningerne.

Vi sælger produkter til brug for børn, men disse produkter er beregnet til salg til voksne. Hvis du er under myndighedsalderen i din jurisdiktion, må du kun bruge webstedet Grandado med inddragelse af en forælder eller værge.

Det er forbudt at: Overtræde eller forsøge at overtræde sikkerheden på webstedet Grandado; Bruge en anordning, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af webstedet Grandado; eller Bruge eller forsøge at bruge en motor, software, værktøj, agent eller anden anordning eller mekanisme (undtagen de søgemekanismer, der leveres af Grandado eller andre webbrowsere fra tredjeparter) til at navigere eller søge på webstedet Grandado.

3. Indgivelse af indhold

Du bekræfter, at de oplysninger, du giver på webstedet Grandado, er korrekte og fuldstændige. Du er ansvarlig for fortroligheden af din adgangskode og for alle udtalelser og handlinger eller undladelser, der sker på din konto. Hvis du mener, at nogen har brugt din adgangskode eller konto uden din tilladelse, skal du straks underrette Grandado. Din konto kan også begrænses eller opsiges af en hvilken som helst grund efter vores eget skøn. Vi kan også ændre, begrænse adgangen til, suspendere eller afbryde Grandado, eller en del af webstedet Grandado, når som helst uden varsel

Grandado eller dets associerede selskaber har intet ansvar over for dig for indhold på webstedet Grandado, som du finder stødende, uanstændigt eller stødende. Visse produkter er mærket med aldersbegrænsninger og er muligvis kun beregnet til et modent publikum. Ved at bestille en vare med aldersbegrænsning bekræfter du, at du opfylder aldersbegrænsningerne.

Vi sælger produkter til brug for børn, men disse produkter er beregnet til salg til voksne. Hvis du er under myndighedsalderen i din jurisdiktion, må du kun bruge webstedet Grandado med inddragelse af en forælder eller værge.

Det er forbudt for dig at:

  • at overtræde eller forsøge at overtræde sikkerheden på webstedet Grandado;

  • at bruge en anordning, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte funktion af webstedet Grandado;

  • Brug eller forsøg på at bruge en motor, software, et værktøj, en agent eller en anden enhed eller mekanisme (undtagen de søgemekanismer, der leveres af Grandado eller andre webbrowsere fra tredjeparter) til at navigere eller søge på webstedet Grandado.

4. Tredjeparts websteder

Grandado giver brugerne mulighed for at indsende og dele kommentarer, feedback, indsendelser, forslag, spørgsmål, anmeldelser og andet indhold via webstedet Grandado ("indhold"). Indholdet skal være skrevet på engelsk.

Ved at indsende indhold garanterer du, at (1) du er den eneste forfatter og ejer af indholdet; (2) du er mindst 18 år gammel, eller hvis du er under 18 år, er du mindst 13 år gammel, og at din indsendelse er blevet foretaget under opsyn af en forælder eller værge, som accepterer at være bundet af denne aftale; og (3) at brugen af det indhold, du leverer, ikke vil overtræde nogen af betingelserne i denne aftale og ikke vil skade nogen person eller enhed.

A. Licens for indsendt indhold

Hvis du indsender noget til webstedet Grandado, giver du automatisk eller garanterer, at ejeren af sådant indhold udtrykkeligt har givet Grandado en royaltyfri, evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, ubegrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere, skabe afledte værker fra, ændre, offentliggøre, redigere, oversætte, distribuere, udføre og vise kommunikationen eller indholdsmaterialet i ethvert medie eller medium eller enhver form, format eller forum, der nu er kendt eller senere udviklet. Grandado kan give underlicens til sine rettigheder gennem flere niveauer af underlicenser. Du bør ikke indsende noget indhold til os, som du ikke ønsker at give os licens til. Grandado er og skal ikke være forpligtet til (1) at holde indhold fortroligt; (2) at betale kompensation for indhold; eller (3) at reagere på brugerindhold. Du giver Grandado ret til at bruge det navn, som du indsender i forbindelse med ethvert indhold.

B. Forbudt indhold

Du erklærer og garanterer, at du ikke vil indsende følgende indhold:

a) Indhold, der er falsk, unøjagtigt eller misvisende;

b) Indhold, der indeholder dine fulde navne eller andre fortrolige identificerbare oplysninger om dig selv eller andre;

c) Indhold, der overtræder lokale, nationale, statslige, føderale eller internationale love og bestemmelser;

d) Indhold, der krænker andres rettigheder, herunder patenter, ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder, offentligheds- eller privatlivets rettigheder;

e) Indhold, der er ulovligt, obskønt, nedsættende, ærekrænkende, truende, chikanerende, krænkende, bagvaskende, hadefuldt eller pinligt for enhver anden person eller enhed, som Grandado efter eget skøn bestemmer;

f) Reklamer, opfordringer eller spamlinks til andre websteder eller personer uden forudgående skriftlig tilladelse fra Grandado;

g) kædebreve eller pyramidespil;

h) Indhold, der udgiver sig for at være en anden virksomhed, person eller enhed, herunder Grandado, dens relaterede enheder, medarbejdere og agenter;

i) Indhold, der indeholder virus eller anden skadelig computerkode;

j) Indhold, der er et offer, chikanerer, nedværdiger eller intimiderer en person eller gruppe af personer på grund af religion, køn, seksuel orientering, race, etnisk oprindelse, alder eller handicap;

k) Indhold, som du er blevet kompenseret eller har fået kompensation af en tredjepart, medmindre Grandado har givet skriftlig tilladelse hertil;

l) Indhold, der overtræder en politik, der er offentliggjort på webstedet Grandado, eller som forstyrrer andres brug af webstedet Grandado.

Selv om Grandado ikke kan overvåge alt indhold, forstår du, at Grandado har ret, men ikke pligt, til at overvåge indholdet på webstedet Grandado for at fastslå, om denne aftale og andre driftsregler, som Grandado fra tid til anden måtte fastsætte, overholdes. Grandado har ret til efter eget skøn at redigere, flytte, slette eller nægte at offentliggøre indhold, der er indsendt til eller offentliggjort på webstedet Grandado af enhver grund, herunder overtrædelse af denne aftale, uanset om det er af juridiske eller andre årsager. Uanset denne vores ret er du alene ansvarlig for det indhold, du indsender, og du accepterer at holde Grandado og dets associerede selskaber skadesløse for alle krav, der skyldes det indhold, du indsender.

5. Accept af ordrer og fakturering

Alle faktureringsoplysninger skal være sandfærdige og nøjagtige. Hvis du giver usande eller unøjagtige oplysninger, udgør det et brud på denne aftale og kan medføre annullering af ordren. Inden vi accepterer en ordre, kan vi også anmode om yderligere oplysninger fra dig. Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere en ordre af enhver grund, herunder begrænsninger i de mængder, der kan købes, unøjagtigheder eller fejl i produkt- eller prisoplysninger eller problemer, der identificeres af vores afdeling for kredit- og bedrageriforebyggelse. Hvis din ordre annulleres, efter at dit kreditkort (eller anden betalingskonto) er blevet debiteret, vil vi give et kredit til dit kreditkort (eller anden gældende betalingskonto) på beløbet for opkrævningen. Vi kontakter dig, hvis hele eller en del af din ordre er annulleret, eller hvis der kræves yderligere oplysninger for at acceptere din ordre. Grandado kan anmode om en forhåndsgodkendelse for visse ordrer, der er afgivet online med et kredit- eller betalingskort. Denne forhåndsgodkendelse vil ikke blive faktureret til dig; men din kortudsteder kan dog tilbageholde dette beløb i en kort periode. Din kortudsteder bestemmer, hvor lang tid forhåndsgodkendelsen tilbageholdes. Vi gør dette for at sikre, at kortoplysningerne stadig er gyldige, og at du har tilstrækkelige midler til at gennemføre transaktionen.

Ved at bekræfte dit køb i slutningen af checkout-processen accepterer du at acceptere og betale for varen/varerne. Læs også Grandado "Betalingsmetoder"

6. Oplysninger om prisfastsættelse

Grandado kan ikke bekræfte prisen på en vare, før din ordre er afgivet. Der kan forekomme prisfejl på webstedet Grandado eller gennem Grandado markedsføringsforhandlere. Grandado forbeholder sig ret til at annullere alle ordrer, der indeholder prisfejl, uden yderligere forpligtelser over for dig, selv efter at du har modtaget en ordrebekræftelse eller en meddelelse om forsendelse fra Grandado. Grandado kan efter eget skøn enten kontakte dig for at få instruktioner eller annullere din ordre og underrette dig om en sådan annullering. Priserne for produkter kan være anderledes på webstedet Grandado eller på Grandado - mobilapplikationer (priser og tilgængelighed skal bekræftes ved kassen for mobilbrugere).

7. Rabatkampagner

Rabatkampagner er begrænset til visse perioder og kan udløbe eller ophøre med eller uden varsel.

8. Forsendelse og levering

Grandado vil udføre accepterede ordrer med den mest bekvemme hastighed, men senest levere ordren inden for 30 arbejdsdage, medmindre der er aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun delvist kan udføres, modtager forbrugeren meddelelse herom senest 30 arbejdsdage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden bøde og ret til eventuel erstatning. Ovennævnte betingelser kan være anderledes i tilfælde af force majeure (19.1).

Så snart vi modtager en ordre, behandles den gennem vores automatiske system så hurtigt som muligt for at minimere bestillings- og forsendelsestiden. Desværre kan vi på trods af vores bedste indsats og engagement ikke altid forhindre, at en enkelt pakke bliver forsinket under transporten. For at sikre, at der er tid nok til at pakken ankommer, har alle vores kunder 3 måneder efter den officielle leveringstid til at give os besked, hvis ordren stadig ikke er ankommet. Når denne periode er udløbet, er det ikke længere muligt at undersøge pakkernes bestemmelsessted, så det er vigtigt, at du giver os besked i god tid.

Når denne periode er udløbet, kan vi desværre ikke længere foretage en tilbagebetaling eller en ny forsendelse.

9. Returnering og garanti

Produkterne kan returneres af private kunder inden for 100 kalenderdage fra produkternes leveringsdato. Hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjepart har modtaget den sidste delforsendelse. Leverancer til virksomheder er udelukket fra vores returpolitik. Kun når Grandado modtager det/de returnerede produkt(er) i perfekt stand og i original emballage kan en tilbagebetaling af hele prisen* for købet opfyldes via bankoverførsel inden for 14 dage.

Grandado afholder omkostningerne ved returnering af varerne. Uanset ovenstående er Grandado ikke forpligtet til at refundere de ekstra omkostninger, hvis forbrugeren udtrykkeligt har valgt en anden form for levering end den billigste form for standardlevering, som den erhvervsdrivende tilbyder.

Forkerte, defekte, beskadigede eller ufuldstændige produkter:

Når kunden har modtaget et forkert, defekt, beskadiget eller ufuldstændigt produkt, skal der sendes en returformular via kundeserviceportalen sammen med billeder af det modtagne produkt.

For detaljerede oplysninger om, hvordan Grandado håndterer returneringer, henvises til vores Retur- og refusionspolitik.

Garanti: Grandado tilbyder et års garanti på alle sine produkter.

For at behandle et garantikrav skal Grandado have en rapport via e-mail til:

legal@mediapress.com.hk, med angivelse af årsagen til reklamationen, ordrenummeret (dette er vigtigt for at kunne finde købet), regningen og billeder af de beskadigede eller forkerte produkter for at kunne vurdere situationen.

10. Oplysninger, der leveres på Grandado

Grandado og vores kunder lægger en række materialer ud på webstedet Grandado, herunder uden begrænsning vareoplysninger, produktbeskrivelser, anmeldelser, kommentarer og i butikken nu-oplysninger (samlet set "Materialer"). Materialerne inden for 7 kalenderdage "Procedure for returnering af din ordre, der vises på webstedet Grandado" er kun til uddannelsesmæssige og informative formål. På trods af vores bestræbelser på at give nyttige og nøjagtige oplysninger kan der fra tid til anden forekomme fejl. Før du handler på baggrund af oplysninger, du har fundet på webstedet Grandado, bør du bekræfte alle fakta, der er vigtige for din beslutning. Grandado og dets informationsleverandører giver ingen garanti for pålideligheden, nøjagtigheden, aktualiteten, anvendeligheden eller fuldstændigheden af oplysningerne på webstedet Grandado er ikke ansvarlig for, og kan ikke garantere ydelsen af varer og tjenester, der leveres af vores annoncører eller andre, hvis websteder vi linker til. Produktoplysningerne på webstedet Grandado kan afvige fra oplysningerne på produktmaterialet på grund af ændringer hos producenten. Hvis du finder, at et produkt ikke er som beskrevet, er dit eneste middel at returnere det i ubrugt stand (med undtagelse af produkter, der ikke kan returneres).

Grandado, DERES AFFILIATES OG AGENTER påtager sig intet ansvar for nogen konsekvens, der direkte eller indirekte er relateret til nogen handling eller handling, du foretager på grundlag af det materiale, der er placeret på noget af webstedet Grandado

11. Eksport- og importpolitik

Du anerkender, at visse varer, der er licenseret eller solgt på webstedet Grandado, er underlagt told- og eksportkontrollove og -bestemmelser i Hong Kong SAR, China og kan også være underlagt told- og eksportlove og -bestemmelser i det land, hvor produkterne er fremstillet og/eller modtaget, og accepterer at overholde alle gældende love. Ved at importere, købe eller bruge produkter fra webstedet Grandado accepterer du at overholde de gældende love, regler og bestemmelser fra ovennævnte myndigheder.

Alle ordrer vil blive afsendt fra lagerhuse i Kina. Forsendelse af alle pakker er inklusive alle eksportgebyrer! Ved bestilling på Grandado opkræves de priser, der er forbundet med produkterne, og de forhøjes eventuelt med forsendelsesomkostninger. Kunden er personligt ansvarlig for import af leverede varer og hæfter for eventuelle udgifter til importafgifter, importhåndteringsgebyrer og moms ved køb af produkter fra Grandado.

12. Intellektuel ejendom

Alle ophavsrettigheder, varemærker, trade dress, anden intellektuel ejendom og materialer, herunder sideoverskrifter, billeder, tekst, illustrationer, formater, logoer, designs, ikoner, fotografier, skriftlige og andre materialer (samlet set "IP") ejes, kontrolleres eller licenseres af Grandado, et af dets datterselskaber eller af tredjeparter, som har givet Grandado licens til deres materialer, og er beskyttet af Hong Kong SAR, China og internationale varemærke- og ophavsretslove. Du kan få adgang til, se, downloade og udskrive IP og alle andre materialer, der vises på webstedet Grandado, udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug; forudsat at du dog (1) bevarer alle ophavsrettigheder, varemærker eller andre ejendomsretlige betegnelser, der er indeholdt i al IP; (2) ikke ændrer eller ændrer IP på nogen måde; og (3) ikke leverer eller stiller IP til rådighed for tredjemand på kommerciel vis. Der overføres ingen licens, rettighed, ejendomsret eller interesse i materialer eller software til dig som følge af din brug af webstedet Grandado eller din adgang til, visning, downloading eller udskrivning af IP-oplysningerne. Du må ikke reproducere (undtagen som nævnt ovenfor), offentliggøre, overføre, distribuere, vise, ændre, skabe afledte værker fra, sælge eller deltage i salg af eller på nogen måde udnytte IP, webstedet Grandado eller nogen relateret software, helt eller delvist, på nogen måde. Al software, der anvendes på webstedet Grandado, tilhører Grandado eller dets leverandører og er beskyttet af Hong Kong SAR, China og internationale love om ophavsret. IP og software på webstedet Grandado må kun bruges som en indkøbsressource.

Enhver anden brug, herunder reproduktion, ændring, distribution, transmission, genudgivelse, genudgivelse, visning eller fremførelse af IP på dette websted er strengt forbudt. Samlingen (dvs. indsamling, arrangement og samling) af al IP på webstedet Grandado tilhører udelukkende denne webstedsoperatør og er også beskyttet af Hong Kong SAR, China og internationale ophavsretslove.

Grandado navne og logoer og al anden grafik, logoer, sideoverskrifter, knapsymboler, scripts og servicenavne, der er inkluderet i eller gjort tilgængelige via webstedet Grandado, er varemærker eller handelsmærker tilhørende denne webstedsoperatør i Hong Kong SAR, China og andre lande. Alle andre mærker tilhører deres respektive virksomheder.

13. Farver

Vi har gjort en stor indsats for at vise farverne på de produkter, der vises på webstedet Grandado, nøjagtigt. Da de faktiske farver, du ser, imidlertid afhænger af din skærm, kan vi ikke garantere, at din skærms visning af en farve nøjagtigt afspejler produktets faktiske farve eller finish.

14. Privatlivspolitik

Hos Grandado tager vi dit privatliv alvorligt. Vi indsamler kundeoplysninger i et forsøg på at forbedre din indkøbsoplevelse og informere dig om vores produkter og kampagner. Vi sælger eller udlejer ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter, men vi kan dele dine oplysninger under visse omstændigheder, som vil blive beskrevet nedenfor. Denne politik dækker, hvordan vi behandler de personlige oplysninger, som vi indsamler og modtager fra dig. Personlige oplysninger er oplysninger om dig som dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre oplysninger, der ikke ellers er offentligt tilgængelige. Hvis du har spørgsmål om denne politik, kan du kontakte os via kundeserviceportalen.

Ændringer i vores privatlivspolitik vil blive opdateret på vores websted. Du kan kontrollere revisioner ved at se på datoen for revisionen øverst i politikken.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Vi indsamler kun dit navn, din postadresse og dit telefonnummer, når du køber et produkt. Læs også vores særskilte "Privatlivserklæring"

HVILKE OPLYSNINGER VI IKKE INDSAMLER

Vi indsamler ikke kreditkortoplysninger og ser ikke dine kreditkortnumre på noget tidspunkt i købsprocessen. Alle kreditkorttransaktioner behandles gennem betalingsudbydere.

Vi indsamler heller ikke dine venners e-mailadresser, når du sender en ønskeliste til dine venner.

HVORDAN DINE OPLYSNINGER BRUGES

Når du afgiver en ordre eller foretager et køb hos Grandado, bruger vi dine personlige oplysninger til at behandle din ordre. Vi sender dig en e-mail for at bekræfte din ordre eller kan kontakte dig pr. telefon, post eller e-mail, hvis vi har andre spørgsmål vedrørende din ordre eller dit køb. Når du afgiver en ordre eller foretager et køb, bruger vi din e-mailadresse og postadresse til at sende dig oplysninger om vores produkter og kampagner.

Grandado vil aldrig sælge dine oplysninger til tredjeparter. I det usandsynlige tilfælde af et salg af hele eller dele af vores virksomhed vil Grandado videregive dine personlige oplysninger til en køber, der accepterer at overholde vilkårene og betingelserne i denne fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at videregive oplysninger om dig som krævet af loven, som svar på retslige procedurer og anmodninger om retshåndhævelse og som nødvendigt for at beskytte Grandados ejendom, interesser og rettigheder.

BESØGENDE FRA DEN EUROPÆISKE UNION?

Dette afsnit af fortrolighedspolitikken gælder kun, hvis du bruger vores websted eller tjenester, der er omfattet af denne fortrolighedspolitik, fra et land, der er en medlemsstat i Den Europæiske Union, og supplerer oplysningerne i denne fortrolighedspolitik.

Med forbehold af begrænsninger i gældende lovgivning har du ret til at gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger og til at anmode om adgang til, portabilitet, berigtigelse og sletning af dine egne personlige oplysninger. Hvis brugen af dine oplysninger er baseret på samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke uden at det påvirker lovligheden af behandlingen baseret på samtykke før tilbagekaldelsen.

Anmodninger skal indsendes ved at kontakte os på:

a) Indhold, der er falsk, unøjagtigt eller vildledende;

legal@mediapress.com.hk

HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL, ÆNDRER ELLER SLETTER DINE OPLYSNINGER

Du kan ændre dine oplysninger ved at logge ind på din konto på Grandado, eller du kan bede os opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved at kontakte os via kundeserviceportalen. Sørg for at angive din e-mailadresse og dit fulde navn.

HVORDAN DU UDØVER VALG OM AT MODTAGE REKLAMEKOMMUNIKATION

Når du køber, kan du acceptere at blive tilføjet til vores mailingliste. Hvis du ikke ønsker at modtage oplysninger for at forbedre din indkøbsoplevelse, skal du følge instruktionerne nederst i den e-mail, du modtager, for automatisk at fjerne dig fra vores mailingliste. Du kan også kontakte os via kundeserviceportalen. Bemærk, at når du køber hos os, vil vi fortsat bekræfte din ordre via e-mail. Derudover kan vi også have brug for at kontakte dig pr. telefon, e-mail eller post med andre spørgsmål vedrørende din ordre.

BESKYTTELSE AF BØRNS PRIVATLIV

Grandado vil aldrig bevidst anmode om personligt identificerbare oplysninger fra personer under 13 år uden forudgående verificerbart forældresamtykke. Hvis vi finder ud af, at en kunde hos Grandado er under 13 år, vil vi fjerne alle personligt identificerbare oplysninger om denne person fra vores filer.

OM COOKIES

En cookie er en lille fil, som websteder gemmer på din computers harddisk, når du besøger deres websted. En cookie kan indeholde oplysninger som f.eks. et unikt identifikationsnummer, som websteder bruger til at spore de sider, du besøger på deres websted. Grandado bruger cookies, men gemmer aldrig personligt identificerbare oplysninger i din cookie. Vi bruger cookies for at forbedre din indkøbsoplevelse. Cookies gør det muligt for os at holde styr på din ordre, når du handler på vores websted.

Du kan afvise cookies ved at slå dem fra i din browser, men hvis du slår cookies fra, kan vi ikke spore din ordre med vores indkøbskurvsystem, og du kan kontakte os via kundeserviceportalen.

LINKS TIL ANDRE WEBSTEDER OG TJENESTER

Grandado kan indeholde links til andre websteder. Vi kontrollerer ikke disse hjemmesiders fortrolighedspolitikker eller praksis. Du bør gennemgå disse politikker, før du giver personlige oplysninger.

Grandado er ikke ansvarlig for indholdet eller praksis på de linkede websteder, og vi leverer disse links udelukkende for at gøre det nemmere for vores besøgende og for at informere dem.

Ved at bruge vores websted accepterer du Grandados brug af disse oplysninger Ændringer i vores privatlivspolitik vil blive opdateret her, så du altid vil være opmærksom på, hvilke oplysninger vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger disse oplysninger, og under hvilke omstændigheder vi videregiver dem

15. Tilknyttede links

Nogle af linkene på denne hjemmeside kan være de tilknyttede links. Grandado kan deltage i et annonceringsprogram, der er designet til at give partnerwebsteder links på Grandado-websider for at tjene en kommission ved at linke til tredjepartswebsteder eller produkter. Dette påvirker ikke prisen på tredjepartsprodukter. Hvis du køber et produkt via et affiliate-link, vil dine omkostninger være de samme. Hvis du klikker på et tredjepartslink, bliver du omdirigeret til den pågældende tredjeparts websted. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikkerne eller praksis på nogen tredjepartswebsteder eller -tjenester.

16. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde Grandado og dets associerede selskaber skadesløse for alle krav, skader, omkostninger og udgifter, herunder advokatsalærer, der opstår som følge af eller er relateret til din brug af Grandados websted eller til din overtrædelse af denne aftale.

17. Opsigelse

Denne aftale er gældende, medmindre og indtil den opsiges af enten dig eller Grandado. Du kan opsige denne aftale til enhver tid, forudsat at du ophører med at bruge webstedet Grandado. Grandado kan også opsige denne aftale til enhver tid og kan gøre det med det samme uden varsel og i overensstemmelse hermed nægte dig adgang til webstedet Grandado, hvis du efter Grandados eget skøn ikke overholder et vilkår eller en bestemmelse i denne aftale. Ved enhver opsigelse af denne aftale af enten dig eller Grandado skal du straks destruere alle materialer, der er downloadet eller på anden måde opnået fra webstedet Grandado, samt alle kopier af sådanne materialer, uanset om de er lavet i henhold til denne aftale eller på anden måde.

Følgende afsnit skal overleve enhver opsigelse af denne aftale: "Brug af webstedet Grandado", "Indsendelse af indhold", "Ordreaccept og fakturering", "Prisoplysninger", "Oplysninger på webstedet Grandado", "Eksportpolitik", "Intellektuel ejendomsret", "Erstatning", "Opsigelse", "Ansvarsfraskrivelse", "Ansvarsbegrænsning", "Privatlivets fred" og "Generelt".

18. Ansvarsfraskrivelse

DETTE HJEMMESIDE TILBYNDES AF Grandado PÅ ET "SOM DET ER" OG "SOM DET ER TILGÆNGELIGT" BASIS. Grandado giver ingen garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for så vidt angår driften af webstedet Grandado eller de oplysninger, det indhold, de materialer eller produkter, der er indeholdt på webstedet Grandado. I det omfang det er muligt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver Grandado sig alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. UDEN at begrænse det foregående fraskriver Grandado sig ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, FOR VAREHANDLER, DER TILBUDTES PÅ SIDE Grandado. DU ERKENDER, VED DIN BRUG AF HJEMMESIDEN Grandado, AT DIN BRUG AF HJEMMESIDEN Grandado ER PÅ DIN ENESTE RISIKO. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER IKKE FOR PRODUKTGARANTIER, DER TILBYDES AF PRODUCENTEN AF VAREN. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE UDGØR EN VÆSENTLIG DEL AF DENNE AFTALE. NOGLE STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER I HVOR LANG TID EN IMPLICIT GARANTI VARER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

19. Ansvarsbegrænsninger

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG PÅ INGEN LEGAL eller EQUITABLE THEORIER, HVAD SOM HENLAGT PÅ TORT, KONTRAKT, STRICT LIABILITY ELLER ANDET, SKAL Grandado ELLER NOGEN AF DERES AFFILIATES, MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, OFFICER, AGENTER, VENDINGE ELLER LEVERANDØRER ER ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EN ANDEN PERSON FOR INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDS- ELLER FØLGELIGT TAB ELLER SKADER AF NOGEN NATUR, SOM ER FØRSAGET AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGET AF ELLER UDMÅLET TIL AT BRUGE Grandados SITES, INKLUDERET, UDEN INDSTILLING, SKADER VED FORSKET GEVINST, MISTET GOODWILL, tab af data, arbejdsstandsning, nøjagtighed af resultater eller computerfejl eller -fejl, også selv om en autoriseret repræsentant for Grandado er blevet underrettet om eller burde have været bekendt med muligheden for sådanne skader. Med forbehold af det foregående vil Grandado under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen form for erstatning ud over de gebyrer, som du har betalt i forbindelse med din brug af Grandados websteder i løbet af den seksmåneders periode forud for den dato, hvor kravet opstår.

20. Generelt og force majeure

Denne aftale udgør den fuldstændige aftale mellem parterne og erstatter alle tidligere aftaler og erklæringer mellem dem. Overskrifter, der anvendes i denne aftale, er udelukkende til referenceformål og definerer eller begrænser på ingen måde afsnittets anvendelsesområde. Hvis en bestemmelse i denne aftale af en eller anden grund anses for ikke at kunne håndhæves, skal den pågældende bestemmelse kun ændres i det omfang, det er nødvendigt for at gøre den håndhæves, og de øvrige bestemmelser i denne aftale skal fortsat være fuldt ud gældende. Grandados undladelse af at handle i forbindelse med en overtrædelse af denne aftale fra din eller andres side udgør ikke et afkald og begrænser ikke Grandados rettigheder i forbindelse med en sådan overtrædelse eller efterfølgende overtrædelser. Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til Hong Kong SAR, Chinas lovgivning uden hensyntagen til lovkonflikter. Enhver sag eller procedure, der udspringer af eller er relateret til denne aftale eller din brug af Grandados websted, skal indbringes for de øverste domstole i Hong Kong SAR, China, og du giver dit samtykke til, at disse domstole har enekompetence til at udøve personlig kompetence.

DENNE BESTEMMELSE FRATAGER IKKE FORBRUGERE I DEN EUROPÆISKE UNION DEN BESKYTTELSE, DER YDES AF OBLIGATORISKE BESTEMMELSER I LOVGIVNINGEN I BOPÆLSLANDET, HVILKET BETYDER, AT FORBRUGERE I DEN EUROPÆISKE UNION HAR RET TIL ALLE RELEVANTE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I BOPÆLSLANDET.

19.1 FORCE MAJEURE

Ingen af parterne er ansvarlige for manglende eller forsinket opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til denne aftale i det omfang, at en sådan manglende eller forsinkelse skyldes en force majeure-hændelse. Ved en force majeure-begivenhed forstås enhver begivenhed, som ligger uden for en parts rimelige kontrol, og som i sagens natur ikke kunne have været forudset, eller som, hvis den kunne have været forudset, var uundgåelig, herunder strejker, lockout eller andre arbejdskonflikter (uanset om det drejer sig om dens egen eller en tredjeparts arbejdsstyrke), svigt i energikilder eller transportnetværk, naturkatastrofer, krig, terrorisme, optøjer eller uroligheder, indblanding fra civile eller militære myndigheders side, nationale eller internationale katastrofer, væbnede konflikter, ondsindede skader, nedbrud i anlæg eller maskiner, nuklear, kemisk eller biologisk forurening, sonic boom, eksplosioner, sammenstyrtning af bygninger, brande, oversvømmelser, storme, jordskælv, tab på havet, epidemier eller lignende begivenheder, naturkatastrofer eller ekstreme ugunstige vejrforhold eller leverandørers eller underleverandørers misligholdelse.

21. Procedure for fremsættelse af krav om krænkelse af ophavsret

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsret. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret og er tilgængeligt på webstedet Grandado på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du kontakte os for at rapportere en mulig krænkelse af ophavsretten på: legal@mediapress.com.hk

Mulig krænkelse af intellektuel ejendomsret eller designrettigheder i importlandet: Kunden er personligt ansvarlig for import, hvis det var kendt, at relaterede produkter kunne være kopier af produkter i importlandet, for hvilke registrerede ejendoms- eller designrettigheder er gyldige lokalt.

Virksomhedens identitet:

Mediapress Ltd.
Adresse: RM A08, 6/F, Manson Industrial Building, 8 A Kung Ngam Village Lane, Shau Kei Wan, Hong Kong SAR

Bemærk: Denne adresse er ikke egnet som afsenderadresse. For at returnere dit produkt skal du kontakte kundeservice.

Sidst opdateret den 01. juli 2019.

Dette er en Google-oversættelse af den originale på kantonesisk skrevne gyldige version af Grandado "Ansøgning og accept af vilkår og betingelser".

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af dette. Den kantonesiske version har forrang, når der er en divergerende fortolkning mellem disse tekster.

Den originale kantonesiske version kan rekvireres på: legal@mediapress.com.hk

Det er også muligt for forbrugere i EU at indgive klager via Europa-Kommissionens ODR-platform. Denne ODR-platform findes på http://ec.europa.eu/odr. Hvis din klage endnu ikke er under behandling andre steder, kan du frit indgive din klage via EU's platform.

Grandado. Alle rettigheder forbeholdes.

Gratis forsendelse

Vi tilbyder gratis fragt på alle produkter

100 dages returret

Hvis du ikke er tilfreds, kan du returnere inden for 100 dage

Lave priser

Op til 40 % rabat og nye tilbud hver uge

5 millioner produkter

Med over 5 millioner produkter er du garanteret at finde noget, du kan lide.